Rýmařovské osmitisícovky 13. 4. 2024 – pravidla závodu kategorie děti

>>> ONLINE REGISTRACE <<< 

Obecná část

1.1 Soutěžní porota

Rozhodčí má rozhodující pravomoc v prostoru závodiště a zároveň plní a odpovídá za funkci zapisovače obou závodů, kterou v případě potřeby může delegovat.

1.2 Startovní číslo

Každý ze závodníků je označen startovním číslem.

1.3 Startovní listina

Soutěžící jsou v rámci registrace zapsáni na startovní listinu pod číslem odpovídajícím pořadí příchodu k registraci. Soutěž ve vytrvalosti začíná hromadně, v případě obsazení všech cest má přednost dvojice s nižším součtem závodních čísel.

Po uzavření registrace nelze na soutěžní listinu závodníky připisovat, lze je však kdykoliv v průběhu závodu vyškrtnout.

1.4 Soutěžící

Soutěž bude probíhat v kategoriích dětí:

Dívky do 9 let, Chlapci do 9 let

Dívky 10-11 let, Chlapci 10-11 let 

Dívky 12-13 let, Chlapci 12-13 let

Dívky 14-15 let, Chlapci 14-15 let

Kategorie do 9 let leze s dospělým jističem. (U jednotlivých lan budou zkušení jističi z řad pořadatele, kteří závodníka odjistí.)

Soutěžící do obou závodů nastupují buď jako lezecké družstvo (dva soutěžící závodníci) a nebo jako jednotlivci s jističem.

Soutěž ve vytrvalosti

Sestává ve vylezení co největšího počtu metrů stanovené „výstupové cesty k vrcholu“. Závod končí buď dosažením vrcholu za pomoci součtu nastoupaných metrů všech závodníků a nebo vypršením časového limitu pro výstup.

Do políček listiny výstupů je zaznamenáváno každých 40 nastoupaných metrů jednotlivých závodníků (5 cest).

Není hodnocena obtížnost cesty ani styl výstupu (lze lézt „všechny barvy“ a libovolně padat či odsedat) k výstupu však lze použít pouze chyty a reliéf stěny (volné lezení), v případě použití jistícího bodu popř. lana je vylezení cesty neplatné. Cesta je vylezena po dotyku stropu libovolnou částí těla.

Na jedné výstupové trase, jednom lanu, může závodní dvojice popř. lezec se svým jističem setrvat maximálně 10 cest na dvojici. Poté musí lano uvolnit. Pozdější návrat ke stejnému lanu je možný.

Vyhodnocení pořadí v závodu

Pořadí umístění v závodu je určováno na základě celkového součtu metrů nastoupaných v závodu na vytrvalost, případně upravený koeficientem přiděleným závodníkovi závodícímu jako jednotlivec s nelezoucím jističem (kategorie 10-11 let, 12-13 let a 14-15 let). Hodnota koeficientu je rovna 0,75. Tímto koeficientem bude násobena suma všech jím nastoupaných metrů.

Výše umístěni jsou závodníci s větší hodnotou nastoupaných metrů

Udílení cen

Tři nejlepší finalisté z kategorií dětí:

Dívky do 9 let, Chlapci do 9 let

Dívky 10-11 let, Chlapci 10-11 let 

Dívky 12-13 let, Chlapci 12-13 let

Dívky 14-15 let, Chlapci 14-15 let

jsou přítomni udílení cen.

 

Rýmařovské osmitisícovky 2024 – pravidla závodu kategorie dospělí a dorost

 Obecná část

1.1 Soutěžní porota

Soutěžní porota sestává z jednoho časoměřiče (v případě závodu v rychlosti lezení) a Rozhodčího. Rozhodčí má rozhodující pravomoc v prostoru závodiště a zároveň plní a odpovídá za funkci zapisovače obou závodů, kterou v případě potřeby může delegovat.

1.2 Startovní čislo

Každý ze závodníků je označen startovním číslem.

1.3 Startovní listina

Soutěžící jsou v rámci registrace zapsáni na startovní listinu pod číslem odpovídajícím pořadí příchodu k registraci. Soutěž ve vytrvalosti začíná hromadně, v případě obsazení všech cest má přednost dvojice s nižším součtem závodních čísel. Do soutěže v rychlosti vstupuje závodník s číslem 1 a jeho jistič, dále je nástup k rychlostním trasám určován závodním číslem, v případě zaneprázdnění soutěžícího v pořadí závodem ve vytrvalosti, náhodným výběrem dle možnosti soutěžících co nejdříve nastoupit na rychlostní trasu (zajištění plynulosti soutěže).

Po uzavření registrace nelze na soutěžní listinu závodníky připisovat, lze je však kdykoliv v průběhu závodu vyškrtnout.

1.4 Soutěžící

Soutěžící  do obou závodů nastupují buď jako lezecké družstvo (dva soutěžící závodníci) a nebo jako jednotlivci se svým jističem. Závodník soutěžící jako jednotlivec bude mít součet svých nastoupaných metrů indexován koeficientem 0,75. Tento koeficient zohledňuje výhodu jednotlivce nezdržovaného v závodu závodícím jističem.

2. Soutěž ve vytrvalosti

Sestává ve vylezení co největšího počtu metrů stanovené „výstupové cesty k vrcholu“. Závod končí buď dosažením vrcholu za pomoci součtu nastoupaných metrů všech závodníků a nebo vypršením časového limitu pro výstup.

Do políček listiny výstupů je zaznamenáváno každých 40 nastoupaných metrů jednotlivých závodníků (5 cest).

Není hodnocena obtížnost cesty ani styl výstupu (lze lézt „všechny barvy“ a libovolně padat či odsedat) k výstupu však lze použít pouze chyty a reliéf stěny (volné lezení), v případě použití jistícího bodu popř. lana je vylezení cesty neplatné. Cesta je vylezena po dotyku stropu libovolnou částí těla.

Na jedné výstupové trase, jednom lanu, může závodní dvojice popř. lezec se svým jističem setrvat maximálně 10 cest na dvojici. Poté musí lano uvolnit. Pozdější návrat ke stejnému lanu je možný.

Vyhodnocení pořadí v závodu

Pořadí umístění v závodu je určováno na základě celkového součtu metrů nastoupaných v závodu na vytrvalost, případně upravený koeficientem přiděleným závodníkovi závodícímu jako jednotlivec s nelezoucím jističem. Hodnota koeficientu je rovna 0,75. Tímto koeficientem bude násobena suma všech jím nastoupaných metrů.

Výše umístěni jsou závodníci s větší hodnotou nastoupaných metrů

Udílení cen

Tři nejlepší finalisté z kategorie mužů a žen soutěže jsou přítomni udílení cen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *